Докторът благотворител

Чрез фондацията си „Българска Памет” Милен Врабевски от години обучава и спонсорира млади отличници както от България,…