ПРИЯТЕЛСТВА БЕЗ ГРАНИЦИ

На 11, 12 и 13 юни 2015 г., в град Благоевград се осъществи проекта „ Приятелства без…