Д-р Росица Врабевска: Колко можеш да пораснеш?

Следващият текст е за света, който изграждаме за себе си и другите и за промяната, която започва…