Обучение на тема „ Застъпничество и организиране на успешни застъпнически кампании” и „Работа в мрежи с младежки организации от ЕС”

На 08, 09, 10 март в офиса на сдружение „Младежки инициативи Якоруда”, се проведе обучение на тема…