НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “СВЕТЛИНА -1907“- град Якоруда

Читалището  е  рожба  на  бурния  стремеж  на  народа  ни  към  просвета, култура и независимост. В  градове  и …