11 май – Патронен празник на СОУ,,Св. св. Кирил и Методий” гр. Якоруда

Днес 10 май 2013г. двора на СОУ,,Св. Св. Кирил и Методий” гр. Якоруда отново се напълни с…